NV a Európska výstava v Brne 25.-26.10.2014

25.11.2014 13:31

Lara a Flo na NV a EV  v dňoch 25.-26. 10. 2014

Národná výstava 25. 10. 2014

FLORENCE Apháia / trieda mladých/
EXC.1, CAJC, BOJ

KAROLINE z Hrabovských luk / trieda otvorená/
EXC.2, res.CAC

Európska výstava 26. 10. 2014

FLORENCE Apháia / trieda mladých/
V4

KAROLINE z Hrabovských luk /trieda otvorená/
V4

FINN Apháia /trieda mladých/

EURÓPSKY VÍŤAZ MLADÝCH